Online poradna

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Rádi bychom Vás informovali o způsobu nakládání s osobními údaji, účelu a době jejich zpracovávání včetně kontaktních údajů správce. Všechny tyto informace jsou podrobně specifikovány: zde.

Položky označené * hvězdičkou jsou povinné

Vaše dotazy

Nosnost vegetačních dlažeb

Otázka

Mám dotaz, jakou nosnost má zatravňovací dlažba označení TBX40/60/10 a jaká vozidla mohou po této dlažbě jezdit? Je možné nákladními?

Odpověď

Použití vegetačních dlažeb deklarujeme pouze pro zatížení vozidly do 3,5 tuny. Podle zátěžových zkoušek TBX tloušťky 10 cm vychází lomové zatížení při porušení okolo 12 až 15 kN (u auta 4 tuny vychází na kolo cca 10 kN). Tato čísla ale nejsou přesně porovnatelná, slouží jen pro orientaci, protože při zkoušce a v reálném provozu jsou tlačné plochy odlišné. V provozu pak dále dochází i k dynamickému zatížení při natáčení kol ap. Každopádně platí uvedeno výše - nedokážeme ručit bezproblémové fungování tohoto výrobku při předpokládaném zatížení od vozidel hmotnosti vyšší než 3,5 tuny.

Odolnost dlažby TRES proti znečištění

Otázka

Moc se mi zamlová dlažba TRES. Chtěla bych jí k našemu rodinnému domu na dvůr, ale zároveň tu má manžel autodílnu a tím pádem se tu neustále jezdí se všem druhy aut a někdy i uniknou pohonné hmoty na zem. Tak by mne zajímalo, jak je trvanlivá a odolná, pokud by byla takto namáhaná.

Odpověď

Klasické betonové povrchy obecně, dlažby nevyjímaje nejsou bez povrchové úpravy odolné vůči znečištění ropnými látkami. Naše klasické vibrolisované dlažby (včetně dlažby TRES) jsou opatřeny těsnícími přísadami, které snižují nasákavost a tím usnadňují čistitelnost vůči běžnému znečištění prachem ap., proti olejům a PHM, ale tato ochrana nepostačuje a zvýšit odolnost je potřeba dodatečným ošetřením až samotného povrchu vhodným impregnačním přípravkem. Jinak co se týče mechanické odolnosti a trvanlivosti, případné takové znečištění toto nijak negativně neovlivňuje - jde "pouze" o narušení estetiky povrchu.

Dlažba GRENA a pohledové hrany

Otázka

Pokud potřebuji dlažbu GRENA - vymývaná - šedá dát na okraj bazénu,jsou k dispozici dlažby s ukončenou hranou?

Odpověď

Ano, plošná vymývaná dlažba Grena šedá je ve formátu 400x400x40 součástí sortimentu, kde nabízíme možnost úpravy pohledové hrany. Plošné dlažby s pohledovou hranou jsou vyráběny pomocí řezání a lepení. Standardní kus plošné dlažby je seříznut podélně s hranou v úhlu 45st. a zde je následně nalepen odpovídající segment nášlapné vrstvy tak, aby vznikla ideální pohledová hrana. Rozměry dlažeb s pohledovými hranami jsou 392 x 400 mm v případě jedné upravené hrany a 392 x 392 mm u kusů s dvěmi pohledovými hranami. Dlažby s upravenými pohledovými hranami jsou prodávány po jednotlivých kusech a vyrábíme je na objednávku s oddací lhůtou 4-6 týdnů. Vzhledem k aktuálnímu vytížení výroby je možno počítat i s kratší dodací lhůtou. Cena těchto dlažeb je 215 Kč/ks - 1 x upravená hrana a 280 Kč/ks - 2 x upravená hrana (ceny bez DPH).

Velkoformátová dlažba jako podesta schodiště

Otázka

Zaujala mne velkoformátová dlažba XL, plánuji schodiště z terasy, tato dlažba mne zaujala rozměrem 800x800 k využití jako podesta. Ale při poptávání známých mi bylo řečeno, že když tato dlažba k tomu není určena, že časem praskne. Jednalo by se o zatížení pouze chůzí a podesta by měla kovový rám v kterém by byla dlažba uložena. Můžete te mi poradit, zda je toto řešení možné?

Odpověď

Velkoformátovou dlažbu XL tloušťky 100 mm nabízíme zejména z důvodu její velmi vysoké únosnosti v porovnání s jinými plošnými dlažbami tlouštěk do 60 mm. Dlažba je určena pro dláždění v podstatě jakýchkoliv ploch. Najde své uplatnění u ploch pochůzných, kde je vyžadován zejména efekt skutečně velkého formátu nebo u ploch zatížených velmi vysokým zatížením pojezdem osobních, ale i nákladních automobilů s požadavkem na atraktivní povrch betonu a efekt velkoformátové dlažby. Pokud uvažujete o použití dlažby 800x800x100 na podestu schodiště se zatížením odpovídajícím pouze pochůznému způsobu užívání, tak zde nexistuje jakékoliv riziko pro porušení dlažby tímto provozem a dlažbu můžete bez obav použít. V případě, že Váš zájem bude trvat, je třeba pouze počítat s tím, že velkoformátové dlažby XL jsou vyráběny na objednávku s dodacími lhůtami 4-6 týdnů, vzhledem k široké nabídce formátů a povrchů je nemáme trvale skladem.

Štípaní římského kvádru

Otázka

Jak mám štípat v domácích podmínkách římský kvádr?

Odpověď

Štípání římského kvádru je velmi jednoduché a nepotřebujete na to žádné speciální zařízení nebo nástroje. Kameny jsou na paletě v tzv. dvoublocích, což jsou v podstatě 2 římské kvádry spojené dohromady. Stačí tento dvojblok položit na zpevněnou plochu a dvojblokem klepnout, což způsobí v místě profilace dvojbloku jeho rozštípnutí.

Lze použít DUO STONE pro plot výšky 1,5 m?

Otázka

Veľmi sa mi páči Vaša "okrasná tvárnica" DUO STONE. Jej použitrie je uvádzané - na nízke okrasné múriky. Chcel by som si z nej postaviť cca 10 m dlhý a 1,5 m vysoký plot so zabudovanou bránou. Je to nejak realizovateľné, ak by som spojil kamene nejakým spojivom a napr. k základom ich pripevnil navŕtaním spodnej rady so zapustenými kovovými tyčami do betónu? Ak je to len trochu možné, stačí poradiť, vyhlasujem, že Vás nebudem brať na zodpovednosť, ak by sa to neskôr ukázalo ako nevyhovujúce..

Odpověď

Pro Vámi uvažované použití takového vyšší konstrukce v kombinaci s tvárnicemi DUO STONE, které jsou pouze tloušťky 200 mm je potřeba toto ověřit individuálním posouzení statikem. Propojení ze základem jak píšete bude nutné, stejně tak lepení jednotlivých tvárnic mezi sebou. Otázkou je i ta brána, která bude zdivo namáhat a zda by vůbec zdivo bez svislé výztuže po celé výšce stěny toto zatížení zvládlo. Jak píši v našem obecném statickém posouzení s tímto nebylo uvažováno a doporučuji Vám konzultovat se statikem, případně zvážit použití spíše tvárnice CAKE BLOCK, nebo CRASH BLOCK, které dutinami pro výztuž disponují z výroby.

Tvarovky FACE BLOCK - vodorovná izolace

Otázka

Je nutné provádět vodorovnou izolaci při stavbě plotu z tvarovek FACE BLOCK? Základ je ze ztraceného bednění a na něm pak tvarovky FACE BLOCK. Vylité betonem v jednom tahu.

Odpověď

Vodorovná izolace je standardní opatření. Při její absenci se bude dostávat vlhkost vzlínáním skrze základ do vlastního zdiva a s tím spojené nepříjemnosti - min. intenzivněší tvorba výkvětů, zvýšené riziko případných poruch (trhliny) vlivem objemových změn spojených se změnami vlhkosti.

Pokládka dlažby - lepení, spárování a dilatace

Otázka

Jedná se o pokládku reliéfní dlažby kolem venkovního bazénu vč. bazénových lemů. Pokládka bude provedena na železobetonovou desku, která je částečně vyvýšena nad okolní terén. Zapískování spár nelze použít. Prosím o radu jaké použít lepidlo, a zejména jakou použít spárovací hmotu ( zde jsem bezradný). Či lze použít jiný materiál ? (např. silikon ?) A jak, a z jakého materiálu mám řešit dilataci ?

Odpověď

Pro pokládku plošné dlažby na betonovou desku do stavebního lepidla doporučujeme k lepení použít flexibilní a mrazuvzdorné stavební lepidlo. Mrazuvzdornost použité lepící hmoty je vyloženou nutností. Konkrétní volbu doporučujeme směřovat do sortimentu renomovaných a osvědčených výrobců jako jsou Knauf, Ceresit, Basf, Soudal aj. Pro volbu spárovací hmoty bude platit podobné odporučení, vhodné jsou spárovací hmoty na cementové bázi, opět flexibilní a mrazuvzdorné. V nabídce jsou i spárovací hmoty tónované tak, aby je bylo možné sladit s odstínem dlažby. U většiny plošných betonových dlažeb je nutné spárovací hmotu do spár o tl. 3-5 mm vtláčet přes aplikační kartuši se špičkou tak, aby nedošlo k významnému znečištění okolní plochy dlažby. Případné drobné znečištění okamžitě začistit, po zaschnutí hmoty již bude pravděpodobně jen velmi těžce odstranitelné. Silikon se při venkovních aplikacích při pokládce plošné betonové dlažby využívá zřídka, spíše v detailech a u dilatačních spár. Dilataci je vhodné provést od všech pevných okolních konstrukcí - stavby, opěrné stěny, bazény apod. Obvodové dilatace jsou řešeny odstupem a to i u podkladní konstrukce (betonové desky) a vyplněním tenkou vrstvou např. polystyrenu EPS v tl. např. 10 mm. Pohledová část obvodové dilatace bývá většinou zaspárována běžnou spárovací hmotou, v kritických místech může být pohledová úprava řešena přesahem přilehlých konstrukcí a tím pohledovým zakrytím dilatační spáry nebo také klempířskými prvky. Dilatační spáry v ploše doporučujeme navrhnout u ploch větších než 20-25 m2, tyto je pak vhodné řešit systémovými profily např. z nabídky firmy Schlüter Systems, které naleznete zde.

Upevnění zákrytových desek

Otázka

Chtěl bych se Vás zeptat na zákrytové desky, které se pokládají na tvárnice FACE BLOCK. Zákrytové desky se lepí nějakým lepidlem na tvárnice FACE BLOCK nebo stačí, že se jen položí do zdící malty?

Odpověď

Zpravidla se lepí na mrazuvzdorné lepidlo. Podrobnější informace k práci s tvárnicemi FACE BLOCK najdete v přiloženém materiálu.

Soubory ke stažení

Pokládka dlažby KOBE

Otázka

Chcem sa Vás opýtať, keď sa kladie dlažba KOBE treba mať pod ňou nejaké poriadne štrkové lôžko alebo je možné ju ukladať na betónový podklad a podsypať dlažbu o hrubke 4cm frakcie 4-8 a nasledne ju vypieskovať nejakým riečnym štrkom frakcie 0-4 ???

Odpověď

Tato dlažba je určena pouze pro lehké zatížení, tzn. pro pochozí plochy, takže se nepředpokládá příprava podkladu pro nějaká težší zatížení. Vámi uvažovaný způsob zabudování do 4 až 5 cm drtě frakce 4-8 mm vidím jako optimální, pokud máte jako podklad beton. Ano, vysypat např. pískem, případně i nějakou i drtí.

Prodejní místa

Vyberte si z více než 700
prodejních míst po celé
České republice
a na Slovensku.

Projekt zdarma

Plánujete stavební úpravy kolem
svého domu? Pošlete nám svoji
představu a my Vám zdarma
zpracujeme projekt.

Poradna

Řešíte nějaký problém a
potřebujete pomoci? Můžete se
podívat na soupis důležitých
informací nebo použijte poradnu.

Tato stránka v rámci poskytovaní služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací, včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete zde.