Online poradna

Položky označené * hvězdičkou jsou povinné

Vaše dotazy

Upevnění parkovací zábrany

Otázka

Dobrý den, čím a jak kotvit parkovací zábrany na asfaltové povrchu?

Odpověď

Tento prvek disponuje dvojící otvorů, takže je možno je protokotvit s podkladem pomocí závitové tyče / šroubu. Tento dělící prvek je primárně vyráběn jako mobilní parkovací zábrana. V případě individuálních požadavků na kotvení do podkladních vrstev je opatřen dvěma univerzálními otvory o průměru 16 mm.

Barevné příměsi do betonu

Otázka

Dobrý den, rád bych se informoval na barevné příměsi do betonu. Jestli nějaké prodáváte, nebo jak je možné obarvit např.schody?

Odpověď

Ne, barevné pigmenty určené k probarvování průmyslově vyráběných betonových směsí neprodáváme. Jedná se o materiál, který je nutno zamíchat již při mísení jednotlivých komponent v mísícím zařízení, dodatečně na povrch výrobku je aplikovat nelze. Dodatečná změna barevnosti je možná pouze pomocí vhodného nátěru určeného na betonové povrchy. Otázkou ale potom je výsledná estetika a životnost takového řešení.

Vhodná kamenná drť pro pokládku

Otázka

Dobrý den. Chci se jen zeptat, jestli při pokládce dlažby rozměrů 60*40*4 je vhodnější použít jako kladecí vrstvu kamennou drť 4-8 nebo raději 2-5 mm. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Obecně lze volit obě tyto frakce - jak 2-5 mm, tak 4-8 mm, podstatné je využít pro kladecí vrstvu kameniva drceného (lomového) a nikoliv těženého (říčního). Říční kameniva mívají většinou zrna tvaru blízkého oblázkům, které jsou jako kladecí vrstva poměrně nestabilní a v průběhu zatěžování tak dochází k pohybu dlažebních desek.

S drceným kamenivem frakce 2-5 mm se dá dosáhnout mírně snadnějšího usazení a vyrovnání dlažebních desek, které stabilizujeme pouze poklepem gumovou palicí, zejména u větších plošných rozměrů to může být výhodou. Kladecí vrstva z frakce 2-5 mm může mít mírně horší parametry únosnosti a stability, v rámci pochůzného užívání však případný rozdíl v porovnání s frakcí 4-8 mm nehraje roli. Frakci 2-5 mm lze nalézt v nabídce lomového kameniva poměrně zřídka, takže mezi nevýhody zde patří horší dostupnost v porovnání s frakcí 4-8, která je pro kladecí vrstvy nejběžnější.

Záruka na výrobky PRESBETON

Otázka

Dobrý den, na vašich stránkách ani ve VOP jsem nenašla jaká je záruka na dlažby. Prosím o info o délce záruky a kde tyto informace najdu na vašich www popř.VOP Děkuji

Odpověď

Na veškeré výrobky z produkce společnosti PRESBETON je poskytována 10 letá záruka.

Použití dlaby 600x600x62 mm pro pojezd auty

Otázka

Dobrý den, chtěl bych se dotázat, zde je dlažbu Tina 600 x 600 x 60 mm možné použít i pro plochu s pojezdem osobních automobilů (u rodinného domu). Děkuji.

Odpověď

Dle aktuálních technických materiálů výrobce je plošná dlažba formátu 600x600x62 určena a deklarována pouze pro pochůzný způsob užívání v případě pokládky na běžné podloží ze štěrkodrtě, v případě, že je provedena podkladní ŽB deska, je možné dlažbu zatížit i pojezdem.

Avšak na základě reálných pevnostních výsledků tohoto formátu dlažby, bude v nejbližší době zadáno vypracování statického posudku, který by měl prokázat možnost použití této dlažby i pro plochy zatížené pojezdem automobily do 3,5 t i v případě pokládky na běžné štěrkové podloží. Předpokládám, že v příští sezóně bude tento formát deklarován i pro toto zatížení. Váš dotaz směřující k formátu 600x600x62 a jeho zatížení pojezdem není ojedinělý a mohu konstatovat, že již řada našich zákazníků tento formát použila pro plochy pojížděné osobními automobily, přičemž nemám zprávy o nějakých problémech, které by nastaly. Po každé však zdůrazňuji, že je v případě takového použití nutné dbát na velmi kvalitní provedení a zhutnění podkladních vrstev, tak aby bylo dosaženo co možná nejvyššího modulu přetvárnosti podkladních vrstev okolo 150 MPa. Tato hodnota odpovídá velmi kvalitně zhutněnému souvrství, které pro pokládky dlažeb zatížených pojezdem doporučujeme. Dále je velmi důležité provést pokládku dlažebních desek se spárou min. šířky 3 mm. V případě kvalitního podloží a provedení spár mezi dlažebními deskami lze očekávat bezproblémové užívání plochy.

 

Tvarovky FACE BLOCK na garáž

Otázka

Dobrý den, chtěl bych z tvarovek FACE BLOCK vyzdít dvojgaráž o rozměru 8x7m. Je FACE BLOCK vhodný materiál? Můžete mi poradit? A kde prosím najdu montážní návod? Děkuji.

Odpověď

Jedná se o betonové zdící tvárnice a je z nich samozřejmě možno stavět vedle plotových konstrukcí i jiné stavby stavby včetně garáží ap. V rámci našich výrobních závodů máme tyto tvárnice použity rovněž na opláštění něktěrých výrobních hal (pár obrázků pro představu naleznete v příloze). Samotřejmě je nutno počítat s tím, že se jedná o betonovou tvárnici s tomu odpovídajícími tepelně technickými parametry.

V jednom konkrétním případě stavby garáže ze štípané varianty těchto zdících tvárnic FACE BLOCK jsme se setkali s případem, kdy vlivem déle trvajícího deště na návětrné stěně docházelo k provlhání zdiva. Jednalo se o odkrytou část stavby ve vyšší poloze s intenzivnějšími větry, garážový prostor nebyl vytápěn a ventilační otvory nestíhaly v těchto situacích vhlkost dostatečně rychle odvádět. V těchto případech je vhodné uvažovat např. s dodatečnou impregnací povrchu zdiva návětrné strany.

Soubory ke stažení

Položení dlažby do betonu či lepidla

Otázka

Môžem dať dlažbu holland kombi piano hladku do flexilepidla a potom vysparovat,ked je plocha do garaze sikmo, a nevyrabate takuto dlazbu 4 alebo maximalne 5cm

Odpověď

Pokud dlažbu položíte do betonu či lepidla, ztratíte jednak možnost její rozebíratelnosti, nehledě na náročnější a nákladnější podklad a problémy s odvodněním a dilatací takovéto podkladní vrstvy. Dost často se vlivem mrazu při tomto zabudování kameny od podkladu oddělí a vznikají další poruchy a poškození. Stručně shrnuto - vůbec nedoporučujeme.

V tlouštce 4 nebo 5 cm tuto dlažbu nevyrábíme.

Hutnění položené dlažby

Otázka

Mám dotaz ohledně pokládky HOLLAND III - 200 x 200 x 60 mm s občasným pojezdem. Je třeba po pokládce a zapískování ještě hutnit deskou?

Odpověď

Ano, pro srovnání tolerancí tloušťky jednotlivých dlažebních kamenů a jejich usazení (stabilizaci) v kladecí vrstvě je hutnění potřebné. Podrobné informace k pokládce můžete nalézt v přiloženém souboru.

Soubory ke stažení

Opěrná zeď z lícových cihel

Otázka

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat? Chtěl bych si postavit okrasnou opěrnou zídku na zahradu z Vašich nabízených betonových lícových cihel. Výška nebude vyšší než 50.cm. Jak hluboké a široké základy musím udělat?

Odpověď

Obecně je nutné mít základy v nezámrzné hloubce, tj. v ČR obvykle 80 cm. V příloze můžete nalézt obecný návrh na vyztužování plotového zdiva z lícových cihel BCL Pokud má ale stěna zároveň plnit funkci opěrky je potřeba její dimenze a případné proarmování zkonzultovat se statikem / projektantem, tzn. je potřeba individuálně posoudit míru a druh zatížení, které bude na stěnu působit.

 

Soubory ke stažení

Prodejní místa

Vyberte si z více než 700
prodejních míst po celé
České republice
a na Slovensku.

Projekt zdarma

Plánujete stavební úpravy kolem
svého domu? Pošlete nám svoji
představu a my Vám zdarma
zpracujeme projekt.

Poradna

Řešíte nějaký problém a
potřebujete pomoci? Můžete se
podívat na soupis důležitých
informací nebo použijte poradnu.